Cookie-k (sütik) kezelése

  1. Weboldalakra jellemző cookie-k
  1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
  1. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
  1. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, és a látogatók nyomon követése.
  1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

 

 

Süti típusa Adatkezelés jogalapja Adatkezelésidőtartama Kezelt adatkör
Munkamenet sütik (session) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése A vonatkozólátogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak connect.sid

Az adatkezelés időtartama az Addthis cookie-k esetén 2 évig tart.

  1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
  2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
  1. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Adatvédelmi nyilatkozatunk